[Czech Republic] Je čas na spravedlnost – Výzva z Palestiny evropským občanům

VyzvÄ›te svou vládu a poslance Evropského parlamentu, aby pozastavili asociační dohodu mezi EU a Izraelem a ACAA, postavili se na stranu lidských práv a ukončili okupaci


Je čas na spravedlnost – Výzva z Palestiny evropským občanům

Zástupci nÄ›kolika evropských vlád vyjádÅ™ili hluboké znepokojení nad plány Izraele vybudovat dalších 3000 obytných jednotek na Západním bÅ™ehu Jordánu. Šéfka unijní diplomacie Catherine Ashton znovu zdůraznila, že „jakákoli taková výstavba je podle mezinárodního práva ilegální a pÅ™edstavuje pÅ™ekážku na cestÄ› k míru“.

I když jsou tyto projevy znepokojení ohlednÄ› izraelských válečných zločinů vítány, v praxi Evropa poskytuje pÅ™ímou a konkrétní podporu izraelské vojenské okupaci a politice apartheidu, nelegální výstavbÄ› osad na Západním bÅ™ehu Jordánu, pokračující blokádÄ› a útokům na Pásmo Gazy, pokračujícím demolicím palestinských domů, ilegální anexi okupovaného Východního Jeruzaléma, svévolným zatýkáním a mučením dÄ›tí a dospÄ›lých, zásadnímu omezování svobody pohybu a pÅ™ístupu k infrastruktuÅ™e a zdrojům a dalším ilegálním vojenským operacím.

Tato podpora nabývá podoby skrze výhodné preferenční podmínky v rámci Obchodní a asociační dohody. Asociační dohoda mimo jiné stanovuje, že „vztahy mezi stranami, jakož i samotná ustanovení smlouvy jsou založena na respektu k lidským právům a demokratickým principům“ a toto „pÅ™edstavuje významný prvek smlouvy“.

EU doposud ignoruje svou povinnost tuto dohodu pozastavit, navzdory pokračujícímu porušování lidských práv ze strany Izraele. Je nejvyšší čas ukončit spoluvinu EU na izraelských válečných zločinech.

Oslovte českého premiéra, ministra zahraničí a zástupce v Evropském parlamentu a sdÄ›lte jim, že nadešel čas konat: Je tÅ™eba pozastavit obchodní smlouvy mezi Izraelem a EU, jakož i ukončit obchodování s firmami působícími v nelegálních osadách na Západním bÅ™ehu Jordánu, a to do té doby, než bude Izrael plnÄ› respektovat své závazky vůči mezinárodnímu právu, tj. ukončí okupaci a kolonizaci cizího území a odstraní apartheidní zeď, pÅ™izná plná práva palestinským občanům Izraele a bude respektovat, chránit a prosazovat právo palestinských utečenců na návrat do jejich původních domovů a navrácení majetků dle rezoluce OSN číslo 194. VyzvÄ›te své zástupce, aÅ¥ konaji k dosažení spravedlnosti hned teď.

Podepsáni
Podpořili
Další informace

  Premiér ÄŒR Petr Nečas
  Ministr zahraničí ÄŒR Karel Schwarzenberg
Your name: *
Your email: *
Address: *
Address 2:
Town: *
Postcode: *
Subject:
   
   

By submitting this form, I agree to allow you to forward the above message after reviewing the content for abuse. I understand my data may be retained for monitoring purposes. Data will be processed by Organic Campaigns and held under their privacy policy. Acknowledgements.


;