[Cyprus] Ώρα για Δικαιοσύνη – Ένα κάλεσμα από την Παλαιστίνη προς τους Ευρωπαίους πολίτες

Ζητείστε απÏŒ τις κυβερνήσεις  και τους Ευρωβουλευτές σας να αναστείλουν τη Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. – Ισραήλ και την ACAA, να υπερασπιστούν τα ανθρÏŽπινα δικαιÏŽματα και να τερματίσουν την κατοχή.

Ώρα για Δικαιοσύνη – Ένα κάλεσμα απÏŒ την Παλαιστίνη προς τους Ευρωπαίους πολίτες

ΕκπρÏŒσωποι διαφÏŒρων ευρωπαÏŠκÏŽν κυβερνήσεων
έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τα σχέδια του Ισραήλ να οικοδομήσει άλλες 3.000 οικιστικές μονάδες σε εποικισμούς στη Δυτική ÎŒχθη. Η ÎŽπατη ΕκπρÏŒσωπος της Ε.Ε. Κάθρην Άστον επανέλαβε ÏŒτι «κάθε κατασκευή εποικισμού είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και συνιστά εμπÏŒδιο για την ειρήνη».


ΠαρÏŒτι δηλÏŽσεις ανησυχίας  σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα  πολέμου και παραβιάσεις του  διεθνούς δικαίου είναι καλοδεχούμενες, στην πράξη η ισραηλινή στρατιωτική κατοχή και οι πολιτικές απαρτχάιντ συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εποικισμÏŽν στη Δυτική ÎŒχθη, η συνεχιζÏŒμενη πολιορκία και επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η συνεχιζÏŒμενη κατεδάφιση παλαιστινιακÏŽν σπιτιÏŽν, η παράνομη προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, οι αυθαίρετες συλλήψεις και τα βασανιστήρια σε ενήλικες και παιδιά, οι σοβαροί περιορισμοί στην ελευθερία της μετακίνησης και την πρÏŒσβαση σε πÏŒρους και άλλες παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνουν απευθείας και συγκεκριμένη υποστήριξη απÏŒ την ΕυρÏŽπη.

Η ευρωπαÏŠκή υποστήριξη εκφράζεται με τις προνομιακές συνθήκες που απολαμβάνει το Ισραήλ απÏŒ τις Συμφωνίες του για το ΕμπÏŒριο και τη Σύνδεση με την ΕυρÏŽπη. Η συμφωνία σύνδεσης ορίζει ÏŒτι «οι σχέσεις μεταξύ των μερÏŽν, καθÏŽς και ÏŒλες οι προβλέψεις της ίδιας της συμφωνίας θα πρέπει να βασίζονται στο σεβασμÏŒ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικÏŽν αρχÏŽν» και ÏŒτι αυτÏŒ «συνιστά ένα ουσιÏŽδες στοιχείο αυτής της συμφωνίας».

Μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη της  ΕυρωπαÏŠκής Ένωσης έχουν επιλέξει να αγνοήσουν την υποχρέωσή τους να αναστείλουν την συμφωνία εξαιτίας των συνεχιζÏŒμενων σοβαρÏŽν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απÏŒ το Ισραήλ. Είναι καιρÏŒς να τερματιστεί η ευρωπαÏŠκή συνενοχή στα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

Πείτε στον ΠρωθυπουργÏŒ, τον ΥπουργÏŒ ΕξωτερικÏŽν και τον εκπρÏŒσωπÏŒ σας στο ΕυρωπαÏŠκÏŒ Κοινοβούλιο  ÏŒτι έχει έρθει η ÏŽρα να αναλάβουν δράση και να αναστείλουν τις  εμπορικές συμφωνίες της ΕυρÏŽπης  με το Ισραήλ, ÏŒπως και να τερματίσουν το εμπÏŒριο με επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποικισμούς στα κατεχÏŒμενα εδάφη, μέχρι να εκπληρÏŽσει το Ισραήλ τις  υποχρεÏŽσεις του κατά το διεθνές δίκαιο: να τερματίσει την κατοχή και την αποικιοποίηση ÏŒλων των αραβικÏŽν γαιÏŽν και να γκρεμίσει το Τείχος, να αναγνωρίσει τα θεμελιÏŽδη δικαιÏŽματα των Παλαιστινίων πολιτÏŽν του Ισραήλ σε πλήρη ισÏŒτητα, να σεβαστεί, να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιÏŽματα των Παλαιστινίων προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες και τις περιουσίες τους ÏŒπως ορίζει η απÏŒφαση 194 του ΟΗΕ. Πείτε στους εκπροσÏŽπους σας να δράσουν για τη δικαιοσύνη τÏŽρα.

Υπογεγραμμένο απÏŒ
Έχει υιοθετηθεί απÏŒ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  President of Cyprus, Demetris Christofias
  Foreign Minister of Cyprus, Mrs Erato Kozakou-Marcoullis
Your name: *
Your email: *
Address: *
Address 2:
Town: *
Postcode: *
Subject:
   
   

By submitting this form, I agree to allow you to forward the above message after reviewing the content for abuse. I understand my data may be retained for monitoring purposes. Data will be processed by Organic Campaigns and held under their privacy policy. Acknowledgements.


;