[Belgium] [nl_BE] Tijd voor rechtvaardigheid – Een oproep uit Palestina aan de burgers van Europa

Eis van jullie regering en afgevaardigden om het EU-Israel associatie verdrag (ACAA) op te schorten. Sta op voor mensenrechten, en het beeindigen van de bezetting.

Tijd voor rechtvaardigheid – Een oproep uit Palestina aan de burgers van Europa

Afgevaardigden van verschillende Europese regeringen
hebben hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over het Israelische plan om nog eens 3000 huizen te bouwen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De hoogste afgevaardigde van de EU, mevrouw Catherine Ashton heeft herhaaldelijk gewezen op het feit dat “alle bouw in de nederzettingen illegaal is onder internationaal recht en dat dit een obstakel voor vrede vormt”.

Terwijl verklaringen van bezorgheid over Israelische oorlogsmisdaden en het schenden van internationaal recht welkom zijn, krijgt in de praktijk Israel’s militaire bezetting en apartheids politiek, inclusief de nederzettingenprojecten op de Westelijke Jordaanoever, de voortdurende afsluiting van en aanvallen op Gaza, het voortgaande slopen van palestijnse huizen, de illegale inlijving van Oost-Jerusalem, willekeurige arrestaties en martelen van volwassenen en kinderen, strenge beperkingen op de vrijheid van verkeer en toegang tot hulpbronnen en allerlei andere illegale militaire operaties, directe en concrete steun van Europa.

Europese steun komt tot uitdrukking in de gunstige voorwaarden die Israel krijgt via het  “handel en associatie verdrag” (Trade and Association Agreements) met Europa. Deze associatie overeenkomsten bepalen dat “ relaties tussen de partijen, als ook de bepalingen van het verdrag zelf, gebaseerd moeten zijn op respect voor mensenrechten en democratische principes “ en dat diteen essentieel onderdeel van het verdrag inhoudt”.

Tot vandaag de dag hebben de ledenstaten van de Europese Unie ervoor gekozen om hun plicht te negeren,hun plicht om dit verdrag op te schorten vanwege Israel’s aanhoudende ernstige schendingen van mensenrechten. Het is tijd om de Europese medeplichtigheid aan Israeli’s oorlogsmisdaden te beeindigen.

Vertel je Minister President, je minister van buitenlandse zaken en jouw afgevaardigden in het Europese Parlement dat de tijd is aangebroken om aktie te ondernemen voor opschorting van de speciale Europese handels verdragen, en om de handel te beeindigen met bedrijven die opereren vanuit de nederzettingen in Palestijns bezet gebied,totdat Israel zijn plichten zoals bepaald onder internationaal recht, nakomt.

Beeindig de bezetting en kolonializatie  van alle Arabische grond, ontmantel de afscheidingsmuur, erken de fundamentele gelijke rechten van de Palestijnse burgers van Israel, en respecteer, bescherm en promoot het recht van terugkeer van Palestijnse vluchtelingen voor terugkeer naar hun eigen huizen en bezittingen, zoals dat bepaald is in de VN resolutie194.

Eis van je afgevaardigden om NU op te komen voor rechtvaardigheid.

Ondertekend door

Onderschreven door
Aanvullende Informatie

  Prime Minister of Belgium, Mr Elio Di Rupo
  Foreign Minister of Belgium, Mr Didier Reynders
Your name: *
Your email: *
Address: *
Address 2:
Town: *
Postcode: *
Subject:
   
   

By submitting this form, I agree to allow you to forward the above message after reviewing the content for abuse. I understand my data may be retained for monitoring purposes. Data will be processed by Organic Campaigns and held under their privacy policy. Acknowledgements.


;